Евроканал” ЕООД е фирна основана през 2006 г. с предмет на дейност изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи, отпушване, профилактика и видеодиагностика на канали, измиване на работни цехове, почистване на мазнино уловители и изгребни септични ями. Дейността на фирмата обхваща и:

1. Почистване, профилактика и измиване на изгребни /септични / ями

2. Измиване на плацове и складови помещения

3. Доставка на вода с водоноски

4. Почистване на мазнино уловители на търговски центрове, бизнес сгради, хипермаркети, автомивки, автосервизи, промишлени предприятия, халета на заводи, цехове, бензиностанции и др.

5. Почистване, профилактика и поддържане на канализации на бетонови възли и др. подобни обекти, където утайките от бетон и твърди отпадъци се наслагват и втърдяват по канализационната мрежа

6. Почистване на био басейни и пречиствателни станции

7. Отпушване на всякакъв вид тръби от ф50 до ф1200,като за целта ние използваме машини с вода под налягане от 20 до 200 бара и до 360 литра вода в минута

8. Профилактика на ревизионни шахти и канализационни мрежи

9. Почистване на корени в канал – със специална обработка и начин на рязане на прораснали корени в каналите

10. Видеодиагностика със специализирани камери на тръбни трасета с диаметри от ф50 до ф1500

За нашите ВиК услуги

Фирмата разполага с 35 квалифицирани работника и технически средства съобразно своя предмет на дейност – 15 броя специализирани автомобила – 26м3, 24м3, 15 м3, 12 м3, 8 м3 и 2,5-кубикови цистерни, 6 микробуса, оборудвани с професионална техника и машини за отпушване на канали и измиване на паркинги, помпи за отводняване, бутаща камера и робот за наблюдение на канали,изкопна техника за ремонт и подмяна на тръбни системи.

Фирма Евроканал ЕООД е лицензирана и има издадени следните сертификати:

Фирма “Евроканал” ЕООД е вписана в централния професионален регистър на строителя с протокол №0903/14.04.2016 за следните групи и категории строежи:

I Четвърта група:строежи от благоустройствената инфраструктура,хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл.5,ал.1,т.4.Удостоверение №IV-TV007694

4.2 строежи от втора до четвърта категория съгласно чл.5 ,ал.4 от ПРВВЦПРС

II Първа група:строежи от високото строителство,прилежащата му инфраструктура,електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5 ,ал.1,т.1 от Удостоверение №I-TV015773

1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл.5,ал.4 от ПРВВЦПРС